Seminari i treninzi

Objavljeno ponedjeljak, 17 Septembar 2012 14:13

ED Centar realizuje seminare i treninge iz oblasti poduzetništva, razvoja poslovanja te razvoja „soft-skills"/mekih vještina menadžera, u skladu sa posebnim zahtjevima klijenata. Treninge realizuju stručni predavači sa referentnim iskustvom, kombinujući prezentacije sa praktičnim vježbama.

Teme seminara i treninga se prilagođavaju specifičnim potrebama i zahtjevima klijenata za obuku njihovih ciljnih grupa.

Za preduzeća ED Centar nudi „in-house" seminare i treninge, potpuno prilagođene specifičnim potrebama razvoja znanja i vještina njihovih zaposlenika.

Teme nekih do sada realizovanih seminara i treninga su:

Ukoliko je Vaše preduzeće/institucija zainteresirana da kroz seminar ili trening osigura unapređenje svojih HR potencijala, za više informacija kontaktirajte osoblje Centra za razvoj poduzetništva na jedan od slijedećih kontakata.