gemlogo
Test ovo ono nesto Blaaaa
knjiga

„Poduzetništvo: Uspješno pokretanje novih poduhvata" 3/e

Autori: Bruce R. Barringer, R. Duane Ireland
Izdanje na bosanskom jeziku

 


 BH telecomSponzor manifestacija Centra za razvoj poduzetništva u 2014. godini

 

 

PROJEKTI I AKTIVNOSTI REALIZOVANI U 2011. GODINI

Moduli za jačanje kapaciteta malih i srednjih preduzeća sa područja općine Tuzla

U okviru projekta "Inovativno umrežavanje i ekonomska saradnja regija Tuzla i Vukovar/Innovative Networking and Economic Collaboration of Tuzla and Vukovar Regions (InECo)", koji je finansiran od strane Europske Unije u okviru IPA prekogranični program Hrvatska – Bosna i Hercegovina, a čiji je funkcionalni vodeći partner Općina Tuzla u partnerstvu sa Udruženjem samostalnih privrednika općine Tuzla, a vodeći partner iz Hrvatske je Grad Vukovar u partnerstvu sa Agencijom za razvoj Vukovara-VURA, Centar za razvoj poduzetništva Tuzla je bio angažiran na kreiranju modula na tri teme „Strategije rasta i razvoja malih i srednjih preduzeća", „Inovativni marketing" te „Marketing strategije".

 

Edukacija top menadžera preduzeća Rudar d.o.o.

Stručni tim Centra za razvoj poduzetništva Tuzla je osmislio i proveo obuku top menadžera preduzeća Rudar d.o.o. Tuzla usmjerenu na poboljšanje njihovih upravljačkih vještina kao i „soft skills" vještina". Radilo se o interaktivnom treningu koji je obuhvatio sljedeće teme: „Koncept menadžmenta", „Organizacijska dinamika", „Vođenje (liderstvo)", „Menadžment ljudskih potencijala" te „Utjecaj, komunikacija i vještine prezentiranja".

 

Analiza inovativnih kapaciteta malih i srednjih preduzeća i okruženja za poslovanje malih i srednjih preduzeća na području regije Posavina

Analiza inovativnih kapaciteta malih i srednjih preduzeća i okruženja za poslovanje malih i srednjih preduzeća na području regije Posavina je jedna od aktivnosti u okviru projekta „Zajedničkim snagama do inovativnog okruženja", koji je finansiran od strane Europske Unije u okviru IPA prekogranični program Hrvatska – Bosna i Hercegovina, a kojeg provodi Udruženje Nezavisni biro za razvoj, Modriča, u saradnji sa Agencijom za razvoj Vukovarsko-srijemske županije iz Hrvatske. U okviru navedenog projekta Udruženje „Centar za razvoj poduzetništva" Tuzla bilo je angažirano na Analizi inovativnih kapaciteta malih i srednjih preduzeća i okruženja za poslovanje malih i srednjih preduzeća u regiji Posavine, koja je obuhvatala aktivnosti istraživanja malih i srednjih preduzeća i razvojnih organizacija i potpornih institucija koje djeluju na području Posavine, izradu analize inovativnih kapaciteta MSP-a i okruženja za poslovanje malih i srednjih preduzeća, posebnu analizu za područje Posavine, a zatim i zajedničku analizu u saradnji sa istraživačima za područje Vukovarsko-srijemske županije te prezentaciju rezultata istraživanja.

 

Analiza raspoloživih kapaciteta za pružanje podrške za MSP-a i poduzetništvo na području općine Tuzla

Centar za razvoj poduzetništva Tuzla bio je angažiran na zadatku "Analiza raspoloživih kapaciteta za pružanje podrške za MSP-a i poduzetništvo na području općine Tuzla" koja je jedna od aktivnosti u okviru projekta "Inovativno umrežavanje i ekonomska saradnja regija Tuzla i Vukovar/ Innovative Networking and Economic Collaboration of Tuzla and Vukovar Regions (InECo)", koji je finansiran od strane Europske Unije u okviru IPA prekogranični program Hrvatska – Bosna i Hercegovina, a čiji je funkcionalni vodeći partner Općina Tuzla u partnerstvu sa Udruženjem samostalnih privrednika općine Tuzla, a vodeći partner iz Hrvatske je Grad Vukovar u partnerstvu sa Agencijom za razvoj Vukovara-VURA. Sveobuhvatni cilj istraživanja provedenog u okviru dotične aktivnosti bio je da se na osnovu prikupljenih relevantnih informacija iz sekundarnih izvora i empirijskog istraživanja izvrši analiza usklađenosti potreba MSP-a za poslovnim uslugama i kapaciteta pružaoca poslovnih usluga na području općine Tuzla. Centar za razvoj poduzetništva Tuzla izradio je dokument „Analiza raspoloživih kapaciteta za pružanje podrške za MSP-a i poduzetništvo na području općine Tuzla" kao i brošuru „Raspoloživi kapaciteti za pružanje podrške za MSP-a i poduzetništvo na području općine Tuzla".

 

Projekat „Inovativnost malih i srednjih preduzeća na području Tuzlanskog kantona"

Projekat „Inovativnost malih i srednjih preduzeća na području Tuzlanskog kantona" obuhvatao je aktivnosti istraživanja stepena inovativnosti malih i srednjih preduzeća sa područja Tuzlanskog kantona, obuku za menadžere MSP-a sa područja Tuzlanskog kantona te štampanje edukativnog materijala na temu „Inovativnost malih i srednjih preduzeća" sa ciljem unapređenja inovativnosti i konkurentnosti ovih subjekata privrede u Tuzlanskom kantonu.

 

Manifestacija „Multifunkcionalna poljoprivreda u ruralnim područjima Federacije BiH"

Od 02.-04. februara 2011. Centar za razvoj poduzetništva Tuzla organizovao je manifestaciju „Multifunkcionalna poljoprivreda u ruralnim područjima Federacije BiH", čiji cilj je, pored ostalog, bio da se podigne svijest svih relevantnih aktera u sektoru poljoprivrede, ali i šire zajednice o značaju multifunkcionalne poljoprivrede i primjene multisektorskog pristupa upravljanju prirodnim i ljudskim resursima, a u svrhu održivog ruralnog razvoja. U okviru manifestacije, održan je seminar za nosioce poljoprivrednih gazdinstava i predstavnike općinskih službi nadležnih za oblast poljoprivrede sa područja Tuzlanskog kantona, te okrugli sto „Multifunkcionalna poljoprivreda u ruralnim područjima Federacije BiH" uz učešće eminentnih stručnjaka iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja kako iz Bosne i Hercegovine, tako i susjednih zemalja.

Kalendar

May 2020
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

INFORMATIVNI LIST

Prijavite se za besplatni e-GEM BiH godišnji izvještaj!